Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Loading...

Avís legal

Titularitat del lloc web
www.demosadvocats.com és un lloc web, el nom de domini es troba registrat i és propietat de Demos Advocats i Assessors, SL (en endavant Demos Advocats) amb domicili al carrer Josep Martorell, 4, 3er, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38769, Foli 187, Full B-334.794, inscripció 1ª i amb NIF B64265176.
En www.demosadvocats.com, s'informa de l'activitat de Demos Advocats. L'accés a www.demosadvocats.com és gratuït. L'ús del lloc web suposa l'acceptació del que conté el present Avís Legal.

Obligacions de l'usuari
A l'accedir a la pàgina web www.demosadvocats.com, l'usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts de la mateixa de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i en particular a:
1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb Demos Advocats.
2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb Demos Advocats.
3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l'ordre públic, respectant el present Avís Legal i, si escau, les condicions d'ús i contractació establertes, així com a no permetre l'ús per tercers no autoritzats, de les eines i serveis prestats.
4. Col·laborar i posar en coneixement de Demos Advocats aquelles informacions, especialment les de tipus tècnic a les que tingui accés en l'exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de cap manera a la integritat del lloc web www.demosadvocats.com, el servei prestat per Demos Advocats, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions d'aquest avís legal, o, si s'escau, les condicions d'ús i Contractació.

Responsabilitat
Demos Advocats, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a www.demosadvocats.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius d'accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, Demos Advocats, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a Demos Advocats, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers
La informació continguda en el lloc web pot no estar actualitzada en tot moment, i en aquest cas Demos Advocats, no serà responsable dels possibles danys derivats d'un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.
Demos Advocats, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l'accessibilitat a la pàgina web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.
www.demosadvocats.com, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut no és atribuïble ni exigible Demos Advocats, sent responsable el titular de cada un dels llocs web accedits.
L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'un lloc web a el de www.demosadvocats.com, haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en www.demosadvocats.com, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual
Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) de la pàgina web www.demosadvocats.com es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L'explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a Demos Advocats o als seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l'usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de Demos Advocats facultant o permetent la difusió dels mateixos.
En cap cas l'accés a la pàgina web www.demosadvocats.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que Demos Advocats autoritzi de forma expressa el contrari.
Sense perjudici de tot l'anterior, si l'usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.demosadvocats.com pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho faci saber el més aviat possible.

Comentaris i suggeriments
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l'Aví Legal
El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l'activitat de Demos Advocats.

Legislació i jurisdicció aplicables
El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d'aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran proposar-i acceptar expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d'aplicació.